torsdag 31 oktober 2013

Halloween & Alla helgons dag


Allhelgonahelgen är sig inte redigt sig lik sedan halloween gjort sitt intåg i Sverige o satt klorna i oss. 
Bus eller ljus? 
Många ha stor förvirring angående detta, många tror att det är en och samma sak men det är det ursprungligen inte, så ska se om jag kan ge lite klarhet i detta inför helgen som är här nu.... 

Halloween

Halloween firas alltid den 31 oktober, oavsett dag. Det är förknippat med döden och det övernaturliga.  
Kelterna var först så traditionen är ett par tusen år gammal. 
Halloween sågs som en magisk natt, då de döda besökte de levande. Förr tände man eldar och karvade ut ansikten i kålrötter, som lystes upp med ett ljus för att skrämma i väg onda andar. 
Irländska immigranter tog på 1800-talet med sig traditionen till USA och med åren växte de seder fram som vi känner dom - med pumpor, godis och maskerad.

I anglosaxiska länder motsvarar Alla helgons afton (dagen före Alla helgons dag) snarast av Halloween - en förvrängning av de ursprungliga All Hallows´Eve (på svenska - alla helgons afton)  - med barnupptåg av olika slag, en sed som sedan 1995 vunnit viss spridning även i Sverige. 

I engelskspråkiga länder firas halloween alltid den 31 oktober, oavsett veckodag. 

Från 1400-talet fram till 1600-talet fanns det i Europa en hysterisk rädsla för häxor, detta ledde till en förföljelse av tusentals oskyldiga kvinnor. Man trodde att häxor satt på flygande kvastar och antog formen av svarta katter. Denna bild av häxor förenades snart med andra europeiska vidskepligheter som symboler för Halloween. 

Den mest kända Halloween dekorationen är pumpan som är skuren till att likna ett groteskt ansikte. Man brukar gröpa ur en pumpa och skära ut ett så hemskt ansikte som möjligt. Detta för att skrämma bort alla onda andar. 

För många är det inte alltid så känt att traditionen med pumpan ursprungligen kommer ifrån Irland och de brittiska folksagorna. När irländska emigranter kom till USA tog de Halloween traditionen med sig dit. Pumpan som ursprungligen var en kålrot/rova kallades Jack-O´- Lantern. Namnet härstammar från smeden Jack of the Lantern, som i folksagorna sägs ha överlistat djävulen för att slippa hamna i helvetet efter sin död, men sen vägrades inträde i himlen på grund av sina onda handlingar.  Han var därför dömt till att för alltid vandra på jorden sökande efter en viloplats, bärandes på en urkarvad majrove-lykta för att lysa upp sin färd.

På halloween går barnen runt från hus till hus till alla i området och fråga bus eller godis (trick or treat). För att slippa bus brukar det bli godis, endel ta en oöppnad dörr och bus lite väl ordagrant och när ägarna kommer hem så kan de mötas av både det ena och de andra bus-strecket.... 
Barnen brukar vara utklädda till alla möjliga olika onda väsen, häxor, spöken, häxor m.m. Detta ska symbolisera de onda andarna som följt med upp vid årets skörd. Så länge jorden varit orörd har allt varit frid och fröjd. Men när skörden kom så blev jorden oroad. Inte bara våra kära anhöriga som lämnat oss under åren kommer upp som goda andar, utan även de onda frigörs vid skörden. Därför ställs pumpan fram för att mota bort de onda andarna från våra hem. De onda andarna avskyr allt med ljus, solljus eller skenet från elden... Därför är det viktigt att tända ett stearinljus eller värmeljus för att fullborda effekten och det kompletterar på så sätt hela stämningen. Alla helgons dag...

Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till minne av helgonförklarade personer.

Ett helgon är inom kristendomen en person som under sin livstid levt särskilt nära Gud och efter sin död blivit helgonförklarad av kyrkan. 

I Sverige är Alla helgons dag alltid en röd dag som infaller på en lördag mellan den 31 oktober och 6 november (oftast under vecka 44), men ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats som behållits i många andra länder.  
I vår almanacka finns oxå allhelgonadagen inskriven den 1 november, men den har inte helgdagsstatus längre, den tog Gustaf III bort 1773. Så enda gången Allhelgonadagen blir en röd dag nu för tiden är när Alla helgons dag inträffar på samma datum.  

I mitten av 1900-talet började det bli vanligare och vanligare att folk tände ljus på gravarna under allhelgonahelgen och då det dessutom fanns en snedfördelning av högtider under året, med för många
helgdagar på våren och för få på hösten, så fanns det intresse att åter göra allhelgonadagen till en helgdag. 
Men istället för 1 november så blev de lördagen som infaller mellan den 31 oktober och 6 november (lördagar var fortfarande arbetsdagar när beslutet tog 1953). Eftersom 1 november fortsatte kallas allhelgonadagen (men inte var en helgdag) kallades den nya helgdagen för alla helgons dag.

Seden att fira helgon och martyrer på olika specifika dagar uppstod tidigt inom den kristna kyrkan och även behovet av en samlingsdag för även en mindre betydande helgon som inte fått plats i vår kalender. Därför infördes en "alla (övriga) helgons dag" för dessa. 
Även en koppling till mer allmän minnesdag över de döda uppstod tidigt. Detta har rötter i förkristna keltiska traditioner och har senare har seden övertagits av de kristna folket. 
Man trodde att de döda i samband med sommarens slut och vinterns början återvände hem och behövde vägledas med ljus och eldar, vilket lever kvar i den moderna seden att tända ljus, smycka och vaka över anhörigas gravar. Seden med att tända ljus på gravarna i allahelgonatid växte i Sverige fram mot slutet av 1800-talet. 
Idag är traditionen stark och många församlingar har evenemang hela helgen. Många startar redan på alla helgons afton med öppna kyrkor och kaffe - samma dag som många oxå festar och firar halloween.

Eftersom högtiden ofta sammanblandas så är det i Sverige vanligast att man firar antingen Halloween den 31 oktober eller Alla helgons dag, svenskar har en förkärlek att fira högtider i anslutning till helger eller på helger så oftast blir Halloween (som ofta inträffar på en vardag) barnens kväll och alla helgons dag lite mer festligheter för de äldre. 

Allhelgonahelgen är en tid då många minns någon som betytt något för dom, så denna helgen kan sorgen rivas upp för många personer, så man ska visa hänsyn när man går förbi kyrkogården och ha respekt för att folk kanske är lite ledsna.
Även om tankarna finns hos de vi saknar året om så är det något speciellt med Alla helgons dag. Kyrkogårdarna fylls av ett hav med fladdrande lågor från gravljusen och även gravsmyckningarna får det att se rofyllt ut.  
Kan även vara bra att lära barnen att Halloween har en annan historia och mening än bara godis och maskeraddräkter. 

Kort guide:

Halloween är en gammal hednisk och keltisk tradition som fokuserar på att vintern kommit och att de döda och annat är löst. Firandet är alltid 31 oktober och barnen går från hus till hus... bus eller godis...

Allhelgonadagen är en kristen kyrklig högtid då man firar alla helgon som inte har en egen dag i almanackan. Den infaller alltid 1 november men är inte en helgdag, eller uppmärksammas på annat sätt i den svenska almanackan och firas normalt inte på något särskilt sätt här. 

Alla helgons dag har samma kyrkliga ursprung som allhelgonadagen, men är en helgdag och firas i Sverige den första lördagen mellan 31 oktober och 6 november. Egentligen så förknippar man inte alla helgons dag till nått firande utan mer till att tända ljus för de döda. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar